Het zal ongetwijfeld zo zijn dat iedereen een eigen beeld heeft bij hoe een gelukkige relatie eruit ziet. En dat is maar goed ook; we hebben tenslotte allemaal eigen behoeftes, wensen en verlangens. Toch zijn er factoren – mogelijk die we ons niet eens bewust zijn – die bijdragen aan het gevoel van een fijne relatie.

In gelukkige relaties zijn er vijf factoren simultaan aanwezig die inwerken op de kwaliteit van jouw relatie:

De relatie met wie jij bent

Een gelukkige relatie is in de eerste plaats gebaseerd op het feit dat elk persoon een relatie met zichzelf heeft. De relatie met het zelf is de basisbouwsteen van een relatie. Beide partijen moeten hun verdedigingssysteem tot op zekere hoogte hebben doorbroken, een beetje eerlijkheid met zichzelf hebben bereikt, en bereid zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. In het algemeen moet ieder een persoon op zich zijn. Als men geen relatie met het zelf heeft, is het echt onmogelijk om een gelukkige, gezonde relatie te hebben; eerlijk zijn tegen de “ander” is niet mogelijk als men niet in contact staat met zichzelf.

Deze relatie met jezelf is een bron van plezier en ontwikkeling en heeft tijd en verzorging nodig om te groeien. Om een ​​relatie met het zelf te hebben, is het nodig om tijd alleen te hebben, tijd om jouw bewustzijn te verrijken. Een relatie met het zelf kost tijd. Echt een relatie hebben met ons eigen proces, relateert ons aan het proces van het grotere geheel; hoe we in de wereld staan, is een afspiegeling van hoe we onszelf zien.

De relatie met het beeld van de ander

De volgende factor die in gelukkige relatie voorkomt, is het beeld dat je hebt over de relatie met de ander. Elke persoon heeft zich een beeld gevormd over wat de ander doet en wie de ander is. In een fijne relatie is het nodig om deze perceptie van de relatie in het bewuste zelf te brengen, ze te verkennen en ze beschikbaar te maken voor en te delen met de ander. Het zegt iets over je verwachtingen, je wensen en dat wat je fijn en aantrekkelijk vindt in de ander.

Door dit in je bewustzijn te hebben, kan het beeld ofwel worden bevestigd door de ander of worden bijgesteld. Een beeld hebben over de relatie met de ander kan zowel een bron van geluk zijn de aanleiding om in duivelse interacties terecht te komen. Want was als de ander én de relatie niet is wie jij gehoopt had dat zij zouden zijn? Dan heb je bewustzijn, openheid en eerlijkheid nodig om dit bloot te leggen.

De daadwerkelijke relatie met de ander

In een gelukkige relatie hebben beiden een reëel beeld over wie zij beiden zijn als autonoom individu en als persoon binnen de relatie. Het is afhankelijk van de manier waarop bovenstaande ontwikkeld, onderhouden en indien nodig bijgesteld is. Niet dat we perfect moeten zijn om een ​​relatie te hebben. Zeker niet, dat is onmogelijk en dus niet wenselijk. Relaties bieden echter een arena voor groei en zelfbewustzijn, en paradoxaal genoeg is het wenselijk om eerst tegen van alles aan te lopen om het bewust te worden.

Elke fijne relatie heeft het nodig om aan gewekt te worden en vereist de bereidheid om risico’s te nemen. Om deze relatie te hebben, is het noodzakelijk om het zelf en de ander te kunnen zien en het proces van beide te respecteren en te stimuleren. Deze relatie is een rijke bron van informatie voor wie jij bent. In relatie tot anderen leren we tenslotte onszelf beter kennen.

Ieder heeft zijn/haar eigen proces

In gelukkige relaties ligt de focus op het respecteren en stimuleren van het eigen proces. Wanneer dit gebeurt, respecteren beiden, als vanzelf, de reis van de ander en is men ondersteunend aan elkaar. Wat GEEN onderdeel is van een gelukkige relatie, is dat men gericht is op het ‘repareren’ van de ander. Het proces van elke persoon wordt gerespecteerd en er wordt erkend dat iedereen moet doen wat hij of zij moet doen. Het is duidelijk dat als ik gevoelens heb over wat de ander doet, dit mijn gevoelens zijn en ik moet er zo goed mogelijk mee omgaan. Betrokkenheid is geen bemoeizucht. Iedereen zet zich in voor zijn of haar eigen proces, deelt dat proces en respecteert het proces van de anderen. Samen doe je het alleen.

Relaties zijn een open systeem

Een fijne relatie is een open systeem, wat betekent dat zowel informatie die extern is aan de partijen als de relatie wordt gezocht, beluisterd en opgelost. Daarom zijn keuzes in gezonde relaties erg belangrijk, en het genereren van opties opent de mogelijkheid tot groei en creativiteit. Keuzes zijn geen bedreigingen maar een kans om te groeien.

De liefde is best een mysterie. Dat is het beeld, mede bevestigd in de kunst, wat we ervan hebben. De werkelijkheid is echter dat het gevoel van liefde een biochemisch proces is in de hersenen. Romantischer kan ik het niet maken. En hoe we de biochemie aansturen, ligt in de manier waarop we onze relaties vormgeven. Daar is dus werk aan de winkel. Hoewel het geen ‘kant-en-klaar tips en tops verhaal is’ – juist niet – vind ik het desalniettemin wel leuk om te spelen met een aantal ideeën voor gezonde relatievaardigheden. Mijn advies daarbij is echter ook: alleen dit zal je niet naar een bevredigende relatie brengen. Daarvoor kun je het beste een expert in Emotional Focused Relatietherapie (EFT) raadplegen. Zij zijn experts in het herstellen van een relatie die ooit een gelukkige relatie was.

Hieronder vind je de lijst met gezonde relatievaardigheden:

 • Geduld kunnen betrachten in het uitvouwen en ontwikkelen van de relatie. Een fijne relatie gaat niet over één nacht ijs. Gun het de tijd om een proces door te maken. Het is het wachten meer dan waard.
 • Wees eerlijk. Het is eerlijker om te zeggen dat je hoofd er nu niet naar staat om goed te luisteren dan wanneer je jezelf forceert. Dat laatste brengt uiteindelijk meer negatieve interacties voort.
 • De eigen behoeften herkennen en accepteren en deze eren. Wees helder over wat jij nodig hebt en vraag je af wie het meest geschikt is in het vervullen van jouw behoeftes.
 • De ander steunen, niet verzorgen. Je mag best zorgen voor de ander als dat tijdelijk even nodig is. Echter als dit de basis wordt van jullie interacties, dan mogen jullie je achter de oren krabben. Een gelukkige relatie is gelijk (je hebt beide recht om beslissingen te nemen bv.) en gelijkwaardig (de mate waarin je investeert in elkaar is evenredig).
 • Weet dat afhankelijkheid in welke vorm dan ook, relaties om zeep helpt; om de integriteit van jouzelf en de ander te bestendigen is interafhankelijkheid (je bent op jezelf en toch mag je elkaar nodig hebben) wenselijk.

En nog meer:

 • Weet wat jullie relationele waarden zijn. Als je deze waarden overschrijdt, hol je daarmee de relatie uit. Ben je trouw aan jullie waarden, leg je een goed fundament voor duurzaamheid.
 • Aan het zelf en de ander aanwezig zijn en waar wenselijk intimiteit delen. Luisterende aanwezigheid brengt vertrouwen en veiligheid in de relatie. Het zegt: ‘ik ben er voor jou als dat nodig is’
 • Weten dat seksuele liefde groeit en ontwikkelt naarmate de intimiteit toeneemt. Hoe dichterbij je je bij elkaar voelt, hoe gevarieerder of dieper jullie seksuele intimiteit wordt.
 • Zorg er altijd voor dat je je autonomie (je eigenheid) behoudt. Alleen dan zullen jullie je vrij voelen in verbondenheid.
 • Zie jezelf en de ander voor wie jij en hij/zij is. Niet voor hoe jij jezelf of de ander wilt zien.
 • In elke relatie zijn 2 mensen verantwoordelijk. Weet dat ‘schuld’ geen plaats heeft in een intieme relatie. Ben bereid om zonder oordeel eigenaar te zijn van jouw aandeel in het geheel.
 • Ben bereid risico’s te nemen en je te laten zien aan jezelf en de ander.
 • Een gelukkige relatie heeft grenzen nodig. Zorg dat je daarin helder en open communiceert. Respecteer elkaars grenzen.

Vind samen een manier om met elkaar te leren. In het proces van afwikkelen, ontdekken, openen, delen en evolueren vinden we de relatie die ons rust, harmonie, vreugde en vrijheid brengt. En uiteindelijk is dat waar we met elkaar naar streven. Dit is onze relationele bestemming.